Home » Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist

Tarceta loomisel on kasutatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Starditoetust plaanitakse kasutada andmete kogumise ja transformatsiooni liidestamiseks ning erinevatele andmeallikatele impordiliideste väljatöötamiseks.

Projekti Eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärk on välja arendada ärianalüüsi tarkvaralahendus ja nõustamisteenus, mis sobib Eesti väike- ja keskmistele ettevõtetele. Projekt lõpuks on välja töötatud asjakohased mõõdikud, loodud andmeladu ja andmevahetusliidesed äritarkvaradega ning välja arendatud nõustamiskompetentsi lisateenuste pakkumiseks.

Toetuse summa (EUR):

15 000