Avasta oma andmete peidetud väärtus ja saavuta oma äri täielik potentsiaal!

 

 

Tarceta on veebipõhine ärianalüütika lahendus, mis koondab kõik ettevõtte jaoks olulised andmed, muudab need tähendusrikkaks ning aitab neid mõista ja tulemuslikult kasutada!

Me anname sulle äriliselt oluliste otsuste tegemisel kindlustunde ning muudame keeruka ärianalüütika kättesaadavaks, jõukohaseks ja kasulikuks!

Tarceta annab ettevõttele võimekuse koondada suurt hulka olulisi andmed ühele visualiseeritud töölauale, kus analüüsida toimunud majandustehinguid, prognoosida eelseisvaid perioode ja tuvastada peamisi turusuundumusi ja mustreid. Tarcetas sisaldub spetsiaalselt välja töötatud komplekt näitajaid, graafikuid ja visuaale, et aidata ettevõttel kiiremini muutustele reageerida, riske vähendada ja tulusid suurendada. Tarceta kaotab aruannete koostamise ajakulu, andmete killustatuse probleemi ja vigade tekkimise võimaluse ning hoiab kontrolli all kulud infrastruktuurile, andmetöötlusele ja personalile.