Eesti ametlik STIHL kaubamärgi maaletooja Farron Tehnika OÜ kasutab Tarceta ärianalüütika lahendust juba 2022. aasta lõpust. Ettevõtte põhiliseks tegevusalaks on tuntud kaubamärgi STIHL maaletoomine ning edasimüüjate võrgustiku loomine, hoidmine ja arendamine. Eduka äri aluseks on strateegiliselt planeeritud turundus, mis

Andmed, mida ettevõtted koguvad igapäevaselt, omavad tohutut väärtust, aga see jääb enamikes ettevõtetes realiseerimata, sest puuduvad oskused ja õiged töövahendid andmete kasutamiseks.  Tarceta kogemus näitab, et sagedaseks probleemiks on andmete vähene jagamine võtmetöötajatele ehk kogutud informatsiooni analüüsimise ja töötlemise õigus on vaid väga

Eesti üks suurimaid Skandinaavia ja Lääne-Euroopa disainmööbli maaletoojaid ELKE Mööbel OÜ on oma äri analüüsimiseks Tarcetat kasutanud juba 2022. aasta juunist. Otsus võtta kasutusele eraldi lahendus ärianalüütika jaoks sündis vajadusest saada kiire ülevaade ettevõtte põhinäitajatest. Ettevõtte tegevjuhi Siim Siiguri sõnul lükkas

Tarceta ärianalüütika lahendus annab kiire ja selge ülevaate ettevõtte tulemustest ning võimaldab paindlikult analüüsida nii minevikku kui teha andmetel põhinevaid otsuseid tulevikuks.  Mitmetest ettevõtte jaoks olulistest andmeallikatest koondatud informatsiooni analüüsimiseks on Tarcetas erinevad vaated. Ettevõtte jooksva “tervise” hindamiseks on neist sobivaim

Agapics ASil on 65% suurune turuosa Eesti  kinketoodete kategoorias, mis teeb ettevõttest turuliidri. Ettevõtte tegevjuhi Merle Petersi sõnul ei ole selles positsioonis juhuslik kasv enam võimalik ning turuosa hoidmisel ja kasvatamisel saab otsustavaks pidev tulemuste jälgimine, muutuste märkamine ning õigel

Ärianalüütikaks võib nimetada äriandmete kogumist, analüüsimist ja jälgimist kasutades selleks kaasaegseid tehnilisi lahendusi. Selle tulemusena on eesmärgiks  kogutud andmetest mustrite ja võimaluste avastamine, et teha andmetel põhinevaid otsuseid.  Tihti on klientide käitumise, müügi, turunduse ja muude oluliste andmete allikaid ettevõttes rohkem