Tarceta ärianalüütika lahendus annab kiire ja selge ülevaate ettevõtte tulemustest ning võimaldab paindlikult analüüsida nii minevikku kui teha andmetel põhinevaid otsuseid tulevikuks.  Mitmetest ettevõtte jaoks olulistest andmeallikatest koondatud informatsiooni analüüsimiseks on Tarcetas erinevad vaated. Ettevõtte jooksva “tervise” hindamiseks on neist sobivaim

Agapics ASil on 65% suurune turuosa Eesti  kinketoodete kategoorias, mis teeb ettevõttest turuliidri. Ettevõtte tegevjuhi Merle Petersi sõnul ei ole selles positsioonis juhuslik kasv enam võimalik ning turuosa hoidmisel ja kasvatamisel saab otsustavaks pidev tulemuste jälgimine, muutuste märkamine ning õigel

Ärianalüütikaks võib nimetada äriandmete kogumist, analüüsimist ja jälgimist kasutades selleks kaasaegseid tehnilisi lahendusi. Selle tulemusena on eesmärgiks  kogutud andmetest mustrite ja võimaluste avastamine, et teha andmetel põhinevaid otsuseid.  Tihti on klientide käitumise, müügi, turunduse ja muude oluliste andmete allikaid ettevõttes rohkem