Home » Mis on ärianalüütika ja miks on see ettevõttele edu saavutamiseks oluline?

Mis on ärianalüütika ja miks on see ettevõttele edu saavutamiseks oluline?

Ärianalüütikaks võib nimetada äriandmete kogumist, analüüsimist ja jälgimist kasutades selleks kaasaegseid tehnilisi lahendusi. Selle tulemusena on eesmärgiks  kogutud andmetest mustrite ja võimaluste avastamine, et teha andmetel põhinevaid otsuseid.  Tihti on klientide käitumise, müügi, turunduse ja muude oluliste andmete allikaid ettevõttes rohkem kui üks ning oskus neid andmeid koondada ja põhjalikult mõista annab ettevõttele konkurentide ees olulise eelise. 

Suureneb tulu

Ärianalüütika aitab ettevõtetel tuvastada uusi investeerimisvõimalusi ja vältida finantsebaefektiivsust. Saades üksikasjalikku teavet selle kohta, mis juhtus, miks see juhtus ja mis tõenäoliselt järgmisena juhtub, saavad ettevõtted oma strateegiaid ette planeerida ja oma tulusid oluliselt suurendada. Ärianalüüsi kasutamine võimaldab maksimeerida iga euro, aidates ettevõttel oma kliente paremini tundma õppida, üha muutuvaid vajadusi ette ennustada, saada konkurentsieelise ning tuua turule uuenduslikke ideid ja tooteid.  

Teadlikud andmetel põhinevad otsused

Lihtsal intuitsioonil põhinevate otsuste tegemine ei too enam oodatud määral edu. Turuolukord muutub igapäevaselt ja andmepõhiste otsuste tegemine annab ettevõtetele soovitud konkurentsieelise. Ärianalüütika aitab  koostada täpseid prognoose ja strateegiaid faktilise teabe põhjal. See toob kaasa ressursside aruka jaotamise ja parema otsustusprotsessi. Lisaks saavad valdkondade juhid kasutada analüüsi erinevate suundade, kliendikäitumise ja turumuutuste jälgimiseks. See võimaldab ette valmistada ja ellu viia ettevõtte arenguks vajalikke dünaamilisi muutusi just siis, kui selleks on andmetele tuginedes õige aeg. 

Klientide parem mõistmine

Pole saladus, et kliendid on iga ettevõtte selgroog ja nende rahulolu on esmatähtis. Ärianalüütika abil saavad ettevõtted hankida üksikasjalikku teavet klientide käitumise kohta. See aitab paremini mõista, millistest kanalitest kliendid tõenäolisemalt ostavad, milliste probleemidega nad seda tehes kokku puutuvad, millal nad tõenäolisemalt ostavad ja veel palju muud, mis ettevõtte tulemusi mõjutab.

Ettevõtte toimimise tõhusus

Lisaks kliendi- ja tooteandmete jälgimisele võimaldab ärianalüütika organisatsioonidel koguda andmeid igast osakonnast ja funktsioonist. See võimaldab juhtidel märgata mis tahes tegevuse ebaefektiivsust ning leida kiiresti ja tõhusalt lahendusi. Ärianalüüsi abil saate mis tahes protsessirikke või tulemuslikkuse halvenemise peaaegu reaalajas kindlaks teha, säästes seeläbi aega, raha ja vahendeid.  

Turul on mitmeid erinevaid ärianalüütikalahendusi, mis ei nõua kasutajatelt spetsiifilisi tehnilisi oskusi ning aitavad ettevõtetel oma andmeid tõhusalt käsitleda. Ärianalüütika lahendused ja andmete analüüs  omavad aina suuremat mõju ettevõtete tulemuste parendamisel.