Home » Ärianalüütika on vahend turuosa kasvatamiseks

Ärianalüütika on vahend turuosa kasvatamiseks

Aasta tagasi jagasime Tarceta blogis lugu ettevõttest Agapics AS, kus oli äsja kasutusele võetud Tarceta ärianalüütika lahendus. Ettevõtte eesmärgiks oli oma äriprotsesse paremini mõista ja andmed ettevõtte kasuks tööle panna. Eelmisel aastal oli Agapicsi turuosa omas segmendis 65% ning edasise kasvu võimalusi otsiti toetudes andmetele ja täpsemale planeerimisele, sest juhuslikule kasvule sellise turuosa juures ei saa loota. Aasta hiljem on ettevõte saavutanud märkimisväärseid tulemusi ning kasvatanud turuosa veel 10% võrra. See on märk selgetest eesmärkidest ja süsteemsest tööst tulemuse nimel. Ettevõtte tegevjuht Merle Peters rääkis meile, kuidas tulemus saavutati ning milline on olnud Tarceta roll selles. 

Tarceta kui kasvu teejuht 

,,Kõik need analüüsivõimalused, mis meil täna käes on, aitasid meid turuosa kasvuni” juhatab Merle jutu lõbusalt sisse. “Juhuslikke laske“ viimase aasta jooksul ettevõttes ei tehtud ning Tarceta andis võimaluse seatud eesmärkide täitumist reaalajas mõõta ja jälgida. Nagu aasta tagasi hindavad ettevõtte töötajad ka täna kõrgelt võimalust olla samas infoväljas ja jälgida samu aruandeid nende koostamisele aega kulutamata. Merle toob eraldi välja võimaluse muutusi märgata ja nende juurpõhjuseid läbi andmete mõista. Saadud teadmiste varal õnnestub vajakajäämisi parandada ja tulevikus vältida ning positiivsete muutuste korral analüüsida, kuidas selliseid muutusi teadlikult juhtida ja korrata. Ainult majandustulemusi vaadates sellist analüüsivõimalust ei teki ning ka olulised taipamised jäävad ära.

,,Kui läheb hästi, siis alati on võimalik veel paremini ja Tarceta annab vastuse kuidas”, on Merle veendunud. Tarceta ärianalüütika lahenduse abil on Agapics suutnud tuua selgust ja süsteemsust oma andmetesse, teha teadlikke otsuseid ja mõista, miks teatud sündmused aset leiavad. See omakorda aitab tulevikku teadlikult kujundada. 

Andmed on müügitiimi motivaator 

Tarceta abil on Agapicsil õnnestunud luua võistlusmoment oma müügimeeskonna sees, mis on viinud müügitulemuste paranemisele. Tänu Tarcetale on võimalik paremini mõista müügitulemusi, tuvastada võimalusi ja juhtida tähelepanu valdkondadele, mis seda vajavad. Kogenud Tarcta kasutajana oskab Merle välja tuua, et müügigraafikute kõrgemad punktid hakkavad kohe silma, aga tihtipeale peitub kasvuvõimalus just graafiku alumises otsas, mis esmaselt ei pruugi pilti mahtuda. Nendes madalates punktides peitub tihti potentsiaal, mida tuleb analüüsida, et leida uusi võimalusi kasvuks.

Lisaks loodetakse käesolevast aastast müügitiimi motiveerida Masterklasside lõikes koostatud käibeeesmärkidega. Tarceta abil on nende eesmärkide jälgimine müügiesindaja jaoks tehtud lihtsaks ja mugavaks. See omakorda loob aga eelduse kogu ettevõtte müügiplaani täitmiseks. Võib öelda, et Masterklasside analüüs aitab müügiesindajal palju aega kokku hoida, varakult uusi trende avastada ning olla proaktiivne. 

Andmete olulisus uute tootekategooriate juhtimisel

Tarceta on oma esimese kasutusaasta jooksul andnud olulise tõuke andmete kvaliteedi parandamiseks. Agapics on suutnud korrastada oma toote- ja kliendiandmed ning see on oluliselt parandanud analüüsi täpsust ja võimaldanud teha paremaid strateegilisi otsuseid. Kvaliteetsed andmed toetavad ettevõtet uute kasvavate tootegruppide juhtimisel. 65% ettevõtte tänasest käibest tuleb kaartidest, kuid tuleviku kasvu huvides ei tohi tähelepanuta jätta ka väiksema käibega tootegruppe. Merle sõnul ei pruugi uute tootekategooriate müümine olla lihtne, kuid pikas perspektiivis on nendega tegelemine hädavajalik, et kindlustada ettevõtte jätkusuutlik kasv. Kui müügiesindaja jaoks on need alustavad tooterühmad esialgu väikese osakaaluga siis ostu- ja müügijuhtide jaoks on nende gruppide fookuses hoidmine strateegilise tähtsusega.

Agapicsi tulevikuvaated

Tarceta on muutunud Agapicsi meeskonna igapäevatöö lahutamatuks osaks. Alguses nõudis Tarceta  harjumuste muutmist, kuid tänaseks ollakse veendunud, et andmed aitavad otsustada ja ka oma otsuseid põhjendada. Tegevjuhi sõnul kõhutundel enam Agapicsi äris kohta ei ole. Iga hüpoteesi on võimalik kontrollida ning seeläbi on tõusnud otsuste kvaliteet. Tegevjuhi jaoks vabastab ärianalüütika lahendus aega, et tegeleda ettevõtte jaoks rohkem väärtust loovate tegevustega hoides siiski pidevalt põhiäril silma peal. Tulevikus plaanib Agapics veelgi laiendada Tarceta kasutust, keskendudes kliendisortimentide jälgimisele ja rahavoogude juhtimisele, et parendada ettevõtte efektiivsust. 

Agapicsi kogemus näitab, kuidas Tarceta ärianalüütika lahendus võib aidata ettevõtetel jätkusuutlikult kasvada ja kohanduda muutuva ärikeskkonnaga. Ettevõtte tegevjuht Merle Peters soovitab Tarcetat kõigile, kes soovivad kasvada ja usuvad, et andmepõhine lähenemine ning süsteemne töö viivad märkimisväärsete tulemusteni.