Home » Äritulemuste analüüs ja järeldused Tarcetas – “Jooksev trend”

Äritulemuste analüüs ja järeldused Tarcetas – “Jooksev trend”

Tarceta ärianalüütika lahendus annab kiire ja selge ülevaate ettevõtte tulemustest ning võimaldab paindlikult analüüsida nii minevikku kui teha andmetel põhinevaid otsuseid tulevikuks. 

Mitmetest ettevõtte jaoks olulistest andmeallikatest koondatud informatsiooni analüüsimiseks on Tarcetas erinevad vaated. Ettevõtte jooksva “tervise” hindamiseks on neist sobivaim “Jooksev trend”. See vaade on loodud pidades silmas juhi pidevat vajadust saada vastused küsimustele kuidas meil on läinud ja milliseks kujuneb tulemus tulevikus.  

Ülevaade olulistematest tulemusnäitajatest

Vaates  on ülevaatlikult ja graafiliselt esitatud ettevõtte põhilised näitajad müügikäibe, müügikasumi,marginaali ja nende muutuste kohta, võimalusega võrdluseks eelmise aasta sama perioodi või eelarves seatud käibeeesmärkidega. Operatiivne ülevaade põhilistest näitajatest ja nende muutustest annab võimaluse analüüsida täpsemalt, mis on nende tulemuste põhjusteks ning millised on prognoosid. Samast vaatest on võimalik kohe huvipakkuvaid mõõdikuid filtreerida näiteks müügikanalite, nädalapäevade, tulemusüksuste, tootekategooriate või hoopis müügiinimeste järgi. See annab võimaluse otsustada, kas valitud suund ja sellest tekkinud trend on õige, et lõpetada periood eelmisega võrreldes paremini või vajab tegevus kiiret sekkumist, et püsida soovitud kursil. 

Vaade “Jooksev trend” on laialdaselt kasutuses jaekaubanduses, kuna see võimaldab võrrelda valitud perioodide nädalapäevi. Erinevate perioodide samad kuupäevad on jaekaubanduses reeglina võrreldamatud, moonutavad tulemust ning on aluseks valedele järeldustele. Tarcetas on see probleem jaemüügiga tegelevatele ettevõtetele lahendatud ning võrdluse aluseks on relevantsed andmed.  Kaubanduses joonistub sageli välja trend, kus mõned nädalapäevad on tegusamad, saavutatud tulemus sõltub sellest, millise päevaga kuu algab või kuhu satuvad pühad ja nädalavahetused. Andmete analüüsimisel ja otsuste langetamisel tuleb sellega arvestada ning Tarceta viib õiged nädalapäevad kliendi jaoks ise kokku. 

Tulemust mõjutanud tegurid

Samuti võimaldab vaade analüüsida tulemusi erinevates müügikanalites ning leida vastus küsimusele, millised kanalid kukuvad ja millised tõusevad ning miks. Müügikanalitena võrreldakse tavaliselt füüsilisi poode, e-poodi, eksporti, hulgimüüki ja vajadusel ka ettevõtte grupi siseseid tehinguid. Avastades mõne kanali kukkumise tuleb alati lisaks põhjuste otsimisele hinnata ka selle kanali olulisust. Kas suunata aeg, raha ja turundus kukkuvale kanalile või keskenduda sinna, kust tuleb suurem osa käibest? Ilma andmeid analüüsimata võime panustada valesse kohta ning märkamata jäävad tõelised käibe kasvatamise võimalused. 

Ainult müügikanalite jälgimisest andmetel põhinevaid otsuseid tegevale juhile kindlasti ei piisa ning samast vaatest on võimalik kiiresti näha ka seda, millised tootekategooriad ja müügiinimesed on müügikanalite tulemuse taga. Kas poe tulemus kukkus, sest enim müüdud kaubad olid otsas ning tulemuse parandamiseks on vaja üle vaadata tarned? Kas mõned müügiinimesed keskenduvad kindlate tootekategooriate müügile, sest vajavad teiste toodete müümiseks koolitusi? Miks teeb sama külastatavusega müügiüksus teistest kaks korda rohkem käivet? Miks eelmisel aastal populaarseim tootekategooria pole enam isegi top kümne seas? Tarceta vaade “Jooksev trend” aitab leida õiged vastused neile ja veel paljudele teistele juhtimist puudutavatele küsimustele. Lisaks aitab Tarceta mõista seoseid andmete ja saavutatud tulemuste vahel. 

Kasutajate kogemus

Lahenduse pikaajalised kasutajad toovad välja, et veelgi olulisem väärtus kiiretest vastustest on pidevalt paranev oskus märgata muutusi ja küsida õigeid küsimusi. Infoga varustatud ja õigeid küsimusi küsiv juht on alati konkurentidest sammukese ees ning võimeline üles leidma tõelised kasvukohad ettevõttes. Ilma andmetesse süvenemata on valede järelduste tegemise oht suur ning probleem tuleb ilmsiks alles perioodi lõpus tulemust vaadates. Siis on põhjuste leidmine juba oluliselt keerulisem ning midagi muuta pole enam võimalik. Tarceta vaade “Jooksev trend” võimaldab juhtida proaktiivselt. Otsustajad saavad oma ettevõtte tulemusi reaalajas jälgida ning märgata muutusi, millele peab viivitamatult reageerima või milles peituvad võimalused uue kasvukõvera alustamiseks. 

Ülevaade oma müügitulemusest ja seda mõjutanud teguritest.