Home » Tarceta

Tarceta

Läbimõeldud mõõdikud

Meie loodud ja koondatud mõõdikute abil saate kiirelt ja lihtsalt ülevaate oma ettevõtte müügitegevusest, klientide ostukäitumisest, kampaaniate mahust, töötajate panusest, laovarude haldamisest jne. Vabalt valitud  perioodi andmeid saab võrrelda eelnevate perioodide tulemuste või eelarves seatud eesmärkidega. Mõõdikuid täiustatakse pidevalt lähtudes meie klientide soovidest ja tehniliste võimaluste täiustumisest

Kiire liidestus

Kaardistame teie ettevõtte müügitegevused ning äriprotsessid. Peale seda oleme valmis Tarceta liidestama teie ettevõtte majandustarkvaraga. Juba kuu aega peale otsuse tegemist saate oma organisatsiooni äritulemustest ja kliendikäitumisest täieliku ülevaate.

Kättesaadav teenus

Koostöö alustamisega ei kaasne juurutuskulusid ega liitumistasu. Teie ettevõtte müügitegevuste ning äriprotsesside kaardistamine, majandustarkvara liidestamine ja selles sisalduvate mõõdikule häälestamine on teile tasuta. Meie pakutava teenus-lepingu sõlmimine ja koostöö alustamine ei eelda teiepoolseid kulutusi olemasolevate tehniliste lahenduste muutmiseks.

Meie pakutav teenus annab klientidele automatiseeritud ärianalüüsivõimekuse lähtudes ettevõtte vajadusest, tööstusharu spetsiifikast ning Tarceta meeskonna poolt kokku seostatud mõõdikutes;

Oleme loonud sobiliku paketi mõõdikuid, mis peegeldavad ettevõtete müügitulemuste edukust ning tulemuste põhjuseid;

Klient edastab igapäevastel oma müügitarkvarast müügifaktid meie andmelattu. Andmete edastamine toimub automaatselt tarkvarade vahelise liidese abil;

Meie meeskond täiendab igapäevastelt andmeladu nii oma kliente kui ka keskkonda puudutavate faktidega ning seob andmed;

Klient kasutab ärianalüüsitarkvara, mis esitab kliendi- ja keskkonna andmetele põhinevad mõõdikud visualiseeritult ning pakub seeläbi võimalust mugavalt tulemuste põhjustesse kaevuda;

Koolitame igat klienti personaalselt, et tagada kliendile pakutavast tootest ja teenusest ülevaade ning võimaldada Tarceta kasutamist parimal võimalikul viisil oma andmete analüüsiks.

Teenuse osutamiseks kasutame Microsoft’i poolt pakutavaid tehnilisi lahendusi, mille tõestatud töökindlus ja tarnija poolt pakutav professionaalne klienditugi annavad kindlustunde meie poolt loodud tööriista toimimiseks.

Tekkis huvi, millist kasu võib Tarceta tuua teile ettevõtte juhtimiseks vajalike otsuste tegemisel?