Home » Automatiseeritud ärianalüüs võimaldab mul teha kaks tundi lühemaid tööpäevi.

Automatiseeritud ärianalüüs võimaldab mul teha kaks tundi lühemaid tööpäevi.

Agapics ASil on 65% suurune turuosa Eesti  kinketoodete kategoorias, mis teeb ettevõttest turuliidri. Ettevõtte tegevjuhi Merle Petersi sõnul ei ole selles positsioonis juhuslik kasv enam võimalik ning turuosa hoidmisel ja kasvatamisel saab otsustavaks pidev tulemuste jälgimine, muutuste märkamine ning õigel hetkel ,,Miks?” küsimine. See küsimus on oluline, et jõuda operatiivselt muutuste põhjusteni ja tulemust mõjutavate tegevusteni. Agapicsit aitab infopõhiselt juhtida Tarceta ärianalüüsi lahendus, mis võimaldab tulemusi visualiseerida ning annab igal hetkel täieliku ülevaate ettevõttes toimuvast nii omanikele, juhtidele kui ka müügi- ja ostumeeskondadele. ,,Me ei koosta enam aruandeid, et oma mineviku tulemustest ülevaade saada. Ärianalüüs on Tarceta abil automatiseeritud ja see hoiab kokku tunde väärtuslikku aega ning võimaldab tulemusi jälgida igapäevaselt.” Merle sõnul ei jää ei halvad uudised tulemata, kui aruandeid vaid kuu lõpus vaadata. Pigem on õige pidevalt ettevõttes toimuval silm peal hoida ning vajadusel operatiivselt sekkuda – nii on võimalik kuu lõpu tulemusi ka jooksvalt õiges suunas mõjutada. 

Ärianalüüsi partneri valik

Ärianalüüsi partneri valikul oli Agapicsi jaoks oluline, et visualiseerimise lahendus vastaks ettevõtte vajadustele,  oleks kohe valmis kasutamiseks ning ei eeldaks ettevõtte poolset alginvesteeringut lahenduse väljatöötamiseks. Ka standardliides (Directo) majandustarkvaraga oli suureks eeliseks, et lahendus kiiresti ja kuluefektiivselt käivitada ning kõik vajalik ühele töölauale kokku tuua. Kuigi lahenduse käivitamine oli kiire ja töötajate koolitamisele kulus vaid paar tundi, oli muutus võrreldes eelnevaga nii suur, et kasutusharjumuse tekkimine võttis aega. Kõigi andmete ühes vaates nägemine ei olnud kohe harjumuspärane ja loomulik ning põhjus tagajärg seoste tekkimiseks oli vaja Tarcetat regulaarselt kasutada. ,,Tõeline kasu lahendusest saabus siis, kui mõistsime, et enamasti räägib data teist keelt kõhutundest.” See on väga levinud, et kogenud töötajad langetavad jooksvaid otsuseid kogemuste ja tunnetuse mitte informatsiooni ja faktide pealt. Tarceta annab Agapicsi töötajatele andmed, et otsused oleksid põhjendatud.  Hea näitena toob ettevõtte juht välja võimaluse kokku viia müügiesindaja ja klient ning tehtud müügid. Kui kliendi vaates paistab silma probleem, et midagi on müüdud oluliselt rohkem või vähem, siis toodete vaates on kohe võimalik selgust saada, millistest toodetest see muutus tekkis. Edasi saab juba täpsemalt analüüsida, kas laoseis polnud piisav, oli müügihind liiga madal või müüdi teisi alternatiivseid tooteid. Mõned andmetest saadud vastused on väga loogilised, aga mõned võivad ka üllatada. 

Tarceta liidestamine sujus

Tarceta võeti Agapicsis kasutusele 2021. aasta septembris ning see langes kokku mitmete teiste suurte muutustega müügimeeskonna töökorralduses ja tulemuste jälgimises. Töötajate aastaid kasutusel olnud müügiplaanid otsustati jagada tooteplaanideks ning ühtlasi muudeti ka piirkondi ning toimus liikumisi meeskonnas. See kõik tingis olukorra, kus tavaks saanud müügiplaanid jäidki tegemata ning läbi Tarceta said müügiinimestele kättesaadavaks hoopis nii enda kui ka kolleegide müüke puudutavad andmed. See tekitas töötajates positiivse võistlusmomendi ning müügiinimesed hakkasid müügiplaani asemel teiste müüke jälgima, plaani näol ülemist piiri ei olnud ning ettevõte on väga heas kasvus. Merle sõnul ta tekkinud olukorras müügiplaanide loomisega ei kiirusta ning usub, et Tarceta võimaldab müügiinimestel ennast jälgida ja võrrelda ning oma küsimustele vastuseid leida, et veel targemalt müüki kasvatada. ,,On super näha, kuidas mõne väiksema piirkonna müügiinimene rõõmustab, et on suuremale järele jõudnud ning see mõjub kõigile motiveerivalt.” Müügiinimesed ise hindavad head ülevaadet kliendi müükidest toodete lõikes. See võimaldab otsustada, milliseid tooteid konkreetsele kliendile pakkuda, millised tooted toovad suurema osa käibest ja millised on tegelikult kasumlikumad. 

Tarceta toetab oluliste otsuste tegemist

Ka Agapicsi ostumeeskond on teinud tänu Tarcetale huvitavaid avastusi, et targemalt laovarusid juhtida. Ostumeeskonna peamiseks tööriistaks on eelmise aasta vaade toodete lõikes, mis aitab leida vastuseid küsimusele, kuidas meil oleks võinud minna, kui toodete laovaru oleks olnud piisav. Nii avastati näiteks eelmise aasta augustist ühe tootegrupi kümne tuhande eurone realiseerimata müügivõimalus, mida on võimalik tulevikus piisava laovaruga vältida. Ühtlasi jälgib ostumeeskond Tarceta abil jooksvalt ka seda, kui mõni toode müüb rekordiliselt hästi. See annab ostuosakonnale kohe võimaluse reageerida ning analüüsida, kas meie laovaru on piisav, kui kauaks meil toodet jätkub, kas me oleme toote õigesti hinnastanud, kas meil on võimalik sama hinnaga seda toodet juurde saada ning milline on tarneaeg, et riiulitele ei tekiks müügihiti kohale auku. Sellised muutused ja ohud on nüüd igapäevaselt silma all ning tagajärgedega tegelemise asemel saab ka ostuosakond olla andmetele tuginedes proaktiivne. Võimalus äriliselt olulisi andmeid visualiseerida ning digitaalsel töölaual koondada tekitas loogilise soovi ka andmete kvaliteeti tõsta, et kõik Tarceta vaated maksimaalselt ära kasutada.

Pane andmed enda kasuks tööle

Varem oli klientide segmenteerimine puudulik, kuid hetkel on Agapicsil käsil klientide segmenteerimine väljapaneku mõõtude järgi, et lisaks brändidele ja teemadele analüüsida Tarceta multivaates ka kliendisegmente. Merle toob välja, et 90 cm väljapanekuga pood ja ole väga hästi võrreldav poega, kus on kasutada 3 korda suurem pind. Selliste taipamisteni jõudmisel on oluline roll ka valmis analüüsimudelil, mis aitab otsustada, milliseid andmeid koguda, et võrdlus oleks tõene. Samuti tuleb kasutatava pinna suuruse järgi hoolega valida, millised tooted üldse välja panna ning selles küsimuses on müügiinimestel palju vabadust. Loodud on küll väljapaneku mudelid viie aluse jaoks, kuid reaalselt võib pind olla ainult 90 cm. Tarceta aitab analüüsida, kui õnnestunud valikud müügiinimene on teinud ning mida väljapaneku kujundamisel paremini teha. ,,Kõhutunde pealt teab iga müügiinimene, et rahakaart on top toode ning see müüb igal pool, postkontori väljapanekus peab olema kaheosaline kaarti, millel on lilled ning jõulude ajal küünlad, kuid Tallinna Kaubamaja või Stockmanni segmentide muutuseid  ilma andmetesse süvenemata märgata ja õigeid väljapanekuid koostada on väga keeruline. Kõhutunde järgi otsustades võiks jääda märkamata, et ühe eksklusiivtoote müügist teenime kolme rahakaardi kasumi. Tarceta ei lase meil selliseid vigu teha ning väljapanekute pidev parendamine on oluliselt lihtsam.”